Coaching bij zijnsvragen

 

Heb je vragen waar je al een tijdje mee loopt en je krijgt geen antwoorden ?
Heeft er een verandering in je leven plaats gevonden waar je ondersteuning bij wenst?

Dit kan onder andere zijn bij het verlies van een dierbare, ontslag, scheiding, emotionele of
fysieke problemen,  thuis of op het werk. Ook is het mogelijk dat je van je omgeving zoveel
energie oppikt dat ze je erg belasten (hoogsensitiviteit) of zie je dingen die andere mensen
niet zien en heb je hier moeite mee of vragen over?

Samen bekijken en onderzoeken je situatie ; daarbij ben ik vooral een luisterend oor.

We onderzoeken welke stappen er genomen kunnen worden om verandering te
bewerkstelligen. We spreken de te zetten stappen goed door en kijken wat er nodig is om een
door jou gewenst doel te behalen.  Jij geeft hierbij zelf het tempo aan.

Waar we zoal aan kunnen werken:
Het bewust worden van de manier waarop je in de weerstand kunt gaan, jezelf onvoldoende
ruimte geeft, je negatieve gedachten of overtuigingen waarmee je jezelf ontkracht of zaken
buiten sluit. Te leren accepteren wat is. Ook in dat wat je liever niet wilt dat er is.
Erkenning van wie jij bent. Erkenning van je talenten en verlangens en je innerlijke waarheid.
Leren zorgen voor jezelf zodat er zoveel mogelijk gebeurt wat werkelijk goed is voor jou.
Je leven zal meer vervulling geven en je kunt beter bij jezelf blijven.
In mededogen en compassie omgaan met je zelf en je relaties.

Voorbeeld te gebruiken werkvormen:
Energetische behandeling – kinesiologie om achterliggende emotionele pijn te onderzoeken
en uit het celgeheugen los te laten. Zie bij ‘mijn methode’

Kleine-familieopstelling 1 op 1.
Ik ga tegenover je staan, en representeer bijvoorbeeld je vader. Je sluit je ogen, doet ze weer
open, en kijkt in de ogen van je vader.  Wat gebeurt er dan, wat voel je, wat roept het bij je op
als je naar me kijkt? Wat wil je zeggen, welk verlangen of gemis wil je benoemen? Op deze
manier kan er inzicht ontstaan en kan er meteen iets wezenlijks gebeuren in je bewustzijn
waarmee je verder kunt.

Visualisatie oefeningen
Om beter in je eigen kracht te komen. Meer zicht te krijgen op je eigen energieveld.
Beperkende banden verbreken: Dit is een methode om los van een andere persoon meer in je
eigen kracht en energie te komen.

Communicatie oefeningen
Oefeningen gericht op geweldloze communicatie waardoor er beweging komt in de
gespreksvoering en je verhouding met de ander.