Gesprek

Tijdens ons eerste gesprek kijken we naar je anamneseformulier (in te vullen bij een eerste consult).
We onderzoeken en bespreken de klachten en de mogelijke oorzaken hiervan.
Samen bespreken we het doel en komen tot een behandelplan.

Een van de aspecten binnen ‘mijn methode’ is het Gesprek.

Het is belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de stand van zaken en de ontwikkeling van de klacht en het doel, dat we willen bereiken.
We bespreken ieder consult de ervaringen en reacties van de vorige afspraak/behandeling. Het is handig wanneer je in een agenda aantekeningen maakt van wat je tegen bent gekomen aan ervaringen en fysieke reacties na de laatste behandeling.

De uitwerking van een behandeling kan namelijk dagen later nog merkbaar zijn.
Gesprekken kunnen ook een bepaald thema hebben.
Het kan zijn dat je in het leven steeds tegen bepaalde aspecten aanloopt.
Bijvoorbeeld:

  • Hoe kom ik van mijn irritaties af?
  • Hoe kan ik me minder zorgen maken?
  • Hoe kan ik beter slapen? 
  • Hoe kan ik minder last hebben van prikkels uit mijn omgeving?
  • Ik voel me onzeker. Hoe kan ik dat veranderen?
  • Ik neem me van alles voor om te doen maar ik doe het niet…hoe komt dat?

In principe is alles bespreekbaar.
Niets menselijks is mij vreemd. Schroom niet om zaken waar je tegenaan loopt te bespreken.

Het kan tijdens een gesprek handig zijn om met de kinesiologietest (zie mijn methode) meer inzicht te krijgen over de achterliggende oorzaken.
Dit kan zeer verhelderend zijn tijdens een gesprek. Deze bewuste aandacht kan maken dat je anders gaat kijken naar jezelf en of anders met dingen om gaat dan voorheen. Hierdoor is het goed mogelijk dat je verbetering ervaart in je gezondheid.

Aan het einde van ieder consult hebben we ook een korte nabespreking en plannen we desgewenst een vervolgafspraak in.
Na ongeveer 4 of 5 consulten zal een korte evaluatie plaats vinden over de ontwikkelingen en het gestelde doel. Hierbij bespreken we het nog te volgen traject.

Zie ook coaching bij zijnsvragen