Een bezoek aan mijn praktijk voor een consult is mogelijk op:

Alle werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur.
Indien je een volle werkweek hebt is het mogelijk om
op een avond een afspraak te maken.

Wanneer je contact met me op neemt maken we een afspraak voor een eerste consult.
Na het maken van een afspraak ontvangt je via de mail of desgewenst per post een anamneseformulier.
Het ingevulde formulier kunt je via de mail aan mij retourneren zodat ik het voor je komst kan bekijken of je kunt het op een usb stick mee nemen naar de afspraak. zie ook rubriek : privacy

Het eerste consult:
We bespreken samen het anamneseformulier waarbij we een
doel stellen en behandelplan/overeenkomst op maken.
Daarnaast worden de voeten onderzocht en gemasseerd.

Een vervolgconsult:
1. We bespreken ervaringen en reacties naar aanleiding van de vorige afspraak/behandeling.
Het is daarbij handig wanneer u in een agenda aantekeningen maakt van wat u tegen kwam aan ervaringen en fysieke reacties na de behandeling.
De uitwerking van een behandeling kan dagen later nog merkbaar zijn.
2. De behandeling zoals besproken
3. Korte nabespreking en het plannen van een vervolgafspraak.

Na ongeveer 4 of 5 consulten zal een korte evaluatie plaats vinden
over de ontwikkeling t.a.v. het gestelde doel.
Hierbij zal het nog te volgen traject besproken worden.

Als je vragen, reacties of ervaringen hebt die misschien niet tot een volgende afspraak kunnen wachten bel me dan.  Als ik niet bereikbaar ben op dat moment, spreek dan mijn voicemail in met duidelijk je naam en nummer. Ik bel je dan zo spoedig mogelijk terug.

Normaal gesproken duurt een consult 1 uur en kan af en toe iets uit lopen tot maximaal 75 minuten.
Soms is een korter consult toereikend afhankelijk van de situatie. Het is ook mogelijk om een consult langer dan 1 uur in te plannen een uur niet toereikend blijkt te zijn.

Tot 24 uur voor de afspaak kunt u consulten kosteloos afzeggen of verzetten. Daarna ben ik genoodzaakt het consult in rekening brengen.

 

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA : zie kosten en vergoedingen